www-data

Privacy

  1. Multi Tank Card BV is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Multi Tank Card BV om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de afdeling Customer Services.
  3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Multi Tank Card BV zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Multi Tank Card BV jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  4. U heeft de mogelijkheid om bij Multi Tank Card BV te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.