www-data

Privacyverklaring

MultiTankcard (hierna: ‘MTc’) vindt de privacy van haar pashouders en websitebezoekers van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld volgens de eisen die de wet hieraan stelt. In deze privacyverklaring kunt u lezen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken en informeren wij u over ons privacybeleid. Deze privacy- en cookieverklaring maakt onderdeel uit van het (integrale) privacybeleid van MTc.

1. Doeleinden
De dienstverlening van MTc bestaat – kort gezegd – uit het centraal administreren, factureren, vergoeden en incasseren van mobiliteitsaankopen. MTc verleent haar diensten in opdracht van klanten, zoals leasemaatschappijen, direct aan pashouders, of direct aan verschillende soorten ondernemingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als:

• u pashouder van MTc bent;
• u uw gegevens invult of achterlaat op onze website en/of ons een e-mail stuurt;
• u onze website bezoekt.

Als u pashouder van MTc bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst inzake mobiliteitsdiensten. Bijvoorbeeld uw NAW-gegevens voor het versturen van de MTc tankpas en uw tankgegevens voor de facturatie en incassering van transacties. U wordt bij het aangaan van de betreffende dienst door MTc of uw werkgever/leasemaatschappij geïnformeerd over het (voorgenomen) gebruik van uw persoonsgegevens.
Voor de dienstverlening van MTc inzake ‘Driver Dashboard’ en ‘Gaan & Staan’ gelden aparte privacy policy’s:
Privacy Policy Driver Dashboard
Privacy Policy Gaan & Staan

Als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website via een contactformulier of aanmeldformulier en/of als u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij deze gegevens voor het uitvoeren van het verzoek. Bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het beantwoorden van vragen over onze diensten. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zolang het nodig is om aan het verzoek te voldoen.

Als u onze website bezoekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens via cookies. In de cookieverklaring hieronder leest u welke cookies op deze website worden gebruikt.

2. Diensten van derden
Wij maken gebruik van de diensten van derde partijen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Zo maken wij gebruik van een dienstverlener die de facturering en incassering van transacties met de MTc tankpas afhandelt en van dienstverleners die specifieke mobiliteitsdiensten mogelijk maken zoals taxi bestellen en parkeren. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven, of dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Om uw privacy te waarborgen hebben wij met derde partijen schriftelijke overeenkomsten afgesloten in lijn met de wet.

3. Beveiligingsmaatregelen
MTc doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen, op basis van de huidige stand van de techniek en in relatie tot de aard van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld alleen personen die geautoriseerd zijn hebben toegang tot de gegevens. Indien gegevens worden verstrekt aan verwerkers die gegevens in opdracht van MTc verwerken, is MTc met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook zo adequaat mogelijk beveiligen.

4. Doorgifte buiten Nederland?
MTc slaat persoonsgegevens van haar pashouders op in haar database, op servers van MTc. Deze servers staan in Nederland. In geval MTc in het kader van haar dienstverlening gegevens gaat doorgeven buiten Nederland, informeert MTc pashouders over deze doorgifte en de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren bij het aangaan van de betreffende dienst.

5. Uw rechten
Indien u de gegevens wilt zien die bij MTc over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@mtc.nl. MTc zal binnen vier weken reageren op uw inzage verzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij MTc op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat MTc uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. MTc zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien MTc uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
Indien u pashouder van MTc bent, heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@mtc.nl.

6. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen:
MultiTankcard
Postbus 3068
2130 KB Hoofddorp
Telefoon: 023 56 20 988
E-mail: klantenservice@mtc.nl

7. Wijziging
Wij behouden ons het recht voor om de privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 20 oktober 2017.

Cookieverklaring

MultiTankcard verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Ook is informatie nodig om de aangeboden diensten op de website goed te laten werken.

Bovenstaande informatie wordt verzameld via een ‘cookie’. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

1. Analytische cookies – Google Analytics
MTc maakt op deze website gebruik van drie analytische cookies van Google Analytics. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers mtc.nl gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van mtc.nl analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze informatie helpt ons om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.

MTc hanteert een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat MTc niet verplicht is om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

MTc plaatst drie analytische cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google zal deze informatie delen met derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de laatste drie cijfers van IPv4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google ontvangt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

2. Functionele cookies – MultiTankcard
Maakt u gebruik van aangeboden diensten op deze website, dan plaatst MTc cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van de dienst(en) waar u om heeft verzocht, zoals voor het inloggen in Driver Dashboard. Deze cookies worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel van het cookie, meestal alleen voor de duur van de browser sessie. Dit betekent dat MTc niet verplicht is om gebruikers toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

3. Cookieoverzicht
In onderstaand overzicht staan alle cookies die bij een bezoek aan mtc.nl en het gebruik van diensten op deze website kunnen worden geplaatst:

Afkomstig vanSoort cookieDoel van het cookieBewaartermijnNaam van het cookie
Google AnalyticsAnalytischOnderscheiden van unieke bezoekers2 jaar_ga
Google AnalyticsAnalytischOnderscheiden van unieke bezoekers24 uur_gid
Google AnalyticsAnalytischVerminderen van het aantal verzoeken1 minuut_gat
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan browser sessie IDBrowser sessieMTC cookie
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan gebruikersnaamBrowser sessieLOGIN_USERNAME_COOKIE
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan Geo-locatie foutmeldingBrowser sessiegeo_error
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan Geo-locatie latitudeBrowser sessiegeo_latitude
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan Geo-locatie longitudeBrowser sessiegeo_longitude
MTc Driver DashboardFunctioneelOpslaan token voor 'onthoud mij'1 jaarMDY_REMEMBER_ME
MTc Mobility ManagerFunctioneelOpslaan browser sessie IDBrowser sessieORA_WWV_APP_115
MTc Mobility ManagerFunctioneelOpslaan gebruikersnaamBrowser sessieLOGIN_USERNAME_COOKIE
MTc Gaan & StaanFunctioneelOpslaan browser sessie IDBrowser sessieORA_WWV_APP_130
MKB aanvraagFunctioneelOpslaan gebruikersnaamBrowser sessieORA_WWV_APP_102
BetaalportalFunctioneelOpslaan browser sessie IDBrowser sessieORA_WWV_APP_120
Driver DisplayFunctioneelOpslaan browser sessie IDBrowser sessieORA_WWV_APP_110

4. Accepteren of weigeren van cookies
De meeste computers hebben hun browsers ingesteld om het gebruik van cookies automatisch te accepteren. Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u de reeds geplaatste cookies verwijderen en ook bepalen hoe uw browser in de toekomst om moet gaan met nieuwe cookies. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer uitleg over de locatie waar u dit kunt instellen.