www-data

Strategie MTc: Marktleider in Mobiliteit

MultiTankcard (MTc) is marktleider in zakelijke mobiliteit en stelt zich ten doel haar marktleiderschap te bestendigen en uit te breiden door een breed pakket aan diensten en stuurinformatie aan te bieden.

Gemak voor medewerker en werkgever
Wij dragen zorg voor betalingen door medewerkers voor rekening van de baas, de werkgever. Medewerkers rekenen producten en diensten af voor de organisatie waarvoor zij werken. Dit zijn voornamelijk Travel & Entertainment uitgaven, waarvan Travel (mobiliteitsdiensten), het voornaamste deel is.

Onze auto- en OV-diensten
Mobiliteitsdiensten zijn op te splitsen in auto-gerelateerde diensten en Openbaar Vervoer gerelateerde diensten. Voorbeelden van auto-gerelateerde diensten zijn: tanken, elektrisch laden, autowassen, pechhulp, parkeren en onderhoud. Voorbeelden van OV-diensten zijn: trein, bus, tram en metro. En bovendien de zogenaamde deur-tot-deur diensten als taxi, fiets huren en stallen, kort auto huren en kort kantoorruimte huren.

Effectieve verwerking
Wij maken het voor medewerkers eenvoudig om mobiliteitsdiensten af te rekenen en voor werkgevers om deze administratief te verwerken en financieel te verrekenen. Met de facturen kan de werkgever ook de BTW terugvorderen. Maakt een werkgever gebruik van een autoleasebedrijf, dan kan de leasemaatschappij deze diensten koppelen aan de dienstverlening op de leaseauto.

Ondersteuning voor werkgever
Naast administratieve verwerking ondersteunen wij de werkgever op drie andere zaken:
1. Controle op het gebruik van de MTc pas. Dit gebeurt door het instellen van limieten op mobiliteitsdiensten. Dat kan bijvoorbeeld door een maximum hoeveelheid euro’s, een aantal transacties in een bepaalde periode of door bepaalde producten uit te sluiten, bijvoorbeeld premium benzine. Bovendien signaleren wij niet-regulier gebruik van de MTc pas. Meer tanken dan de tankinhoud of grote hoeveelheden brandstof tanken zijn hier voorbeelden van.
2. Keuze van diensten die een medewerker mag afrekenen. De werkgever kan via onze beheerderportal per MTc pas instellen welke werknemer welke dienst mag gebruiken.
3. Stuurinformatie die het mogelijk maakt effectief op doelen te sturen. Bijvoorbeeld zorgen dat medewerkers tegen zo laag mogelijke kosten brandstof tanken; of het rijgedrag monitoren om het brandstofverbruik positief te beïnvloeden; of de keuze voor bepaalde vervoersmiddelen te promoten waardoor de medewerker effectief en veilig reist en het bedrijf een CO2 norm kan realiseren.

Apps en tools
Bovendien ondersteunen wij ook de werknemer met intuïtieve en informatieve apps en tools die bijvoorbeeld straatparkeren en taxi bestellen en afrekenen mogelijk maken. Tevens geven wij via deze tools medewerkers informatie om kosten op het gebied van mobiliteit en CO2 te reduceren.

Verschillende zakelijke segmenten
Wij bedienen een viertal segmenten.
1. Het ZZP/MKB segment. Aan dit segment bieden wij met name eenvoud in de administratie: facturatie en BTW verrekening. Tevens ondersteunen wij de ZZP/MKB-er met geld besparen door slim tanken en optimalisatie van werkelijk brandstofverbruik.
2. Grote bedrijven. Grote bedrijven willen in principe de verschillende mobiliteitsbehoeften van alle medewerkers kunnen bedienen. Per medewerker kan eenvoudig worden ingesteld welke mobiliteitsdiensten aan- en uitstaan. Ook moeten allerlei vormen van mobiliteitsbeheer en mobiliteitsbudget kunnen worden ondersteund. Wij maken dat mogelijk. Ook hier ondersteunen wij de werkgever in het realiseren van doelen op het gebied van kostenreductie en CO2 uitstoot zonder dat te kort wordt gedaan aan medewerkerstevredenheid.
3. Beheerders van een grijs kenteken wagenpark. In dit segment rijdt vaak meer dan 1 medewerker in 1 auto. Dat maakt controle een belangrijke vereiste. Wij bieden daarvoor tools. Zo werken wij samen met de voornaamste voertuigvolgsysteem leveranciers om te besparen op brandstofkosten of om te voorkomen dat de MTc pas onrechtmatig wordt gebruikt.
4. Het leasebedrijf segment. Wij bieden een scala van mogelijkheden waarbij de leasemaatschappij per klant kan instellen welke diensten zij aanbiedt. Ook kan de leasemaatschappij de klant toegang geven tot onze MTc beheerportal zodat de klant van de leasemaatschappij zelf bepaalde instellingen kan beheren. Werkgevers die meer dan één leasemaatschappij gebruiken, kunnen met de MTc beheerportal een compleet overzicht van hun geleasede wagenpark inzien.

Samenwerking met partners
In ons streven een breed pakket aan mobiliteitsdiensten en stuurinformatie aan te bieden, werken wij samen met partners die een hoogwaardige kwaliteit diensten leveren. Het beheer van mobiliteit zullen wij zo veel mogelijk faciliteren middels onze eigen online tools, zoals de MTc Mobility Manager, de beheerportal voor klanten, en het MTc Driver Dashboard, de web app voor medewerkers. Eén interface voor de klant en tevens één interface voor de medewerker.

Technologie
Onze technologieën om af te rekenen voldoen altijd aan eisen van nu en de toekomst. Wij streven altijd om: een brede set aan transactiegegevens te verstrekken, kostenefficiëntie, veiligheid en voldoende brede acceptatie. Dit kan zijn de plastic kaart met een magneetstrip, EMV of RFID, maar ook een sleutelhanger met RFID, app of webapp, dan wel NFC technologie van een smartphone.

Oplossingen voor gemak
Bovenal stellen wij alles in het werk om het leven van de medewerker/pashouder te vergemakkelijken. Zo bundelen wij zo veel mogelijk verschillende diensten op 1 pas, voorheen waren er voor het afrekenen meerdere passen nodig. Sprekende voorbeelden zijn de zogenaamde combi passen. Wij voeren passen waarmee zowel auto- en OV mobiliteit kunnen worden afgerekend. Ook hebben wij passen voor automobiliteit inclusief elektrisch laden.