close login phone icon-mail piggy-bank team tandwiel settings succes icon-arrow icon-twitter icon-facebook alert icon-acceptatie icon-taxi icon-wasstraat icon-parking icon-plug icon-trein icon-search icon-tanken icon-aarde kaart icon-line-chart icon-team icon-chevron icon-olie icon-pech icon-overzicht icon-optimaalgemak

De toename van het aantal getankte liters HVO onder zakelijke rijders is opvallend, gezien het nog altijd behoorlijke prijsverschil van gemiddeld 20 tot 30 eurocent met fossiele diesel. “Een aantal bedrijven kiest duidelijk en vol overtuiging voor duurzaam. Dat zien we ook terug in de groei in het aantal transacties”, aldus directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard. Daartegenover staat juist dat fossiele diesel een stuk minder getankt wordt. Gebaseerd op het aantal verkochte liters tot en met augustus verwacht MultiTankcard voor dit jaar een daling van 8 procent.

Roozeman: “De opkomst van de nieuwe generatie biodiesel HVO lijkt met name gedreven door de wens vanuit vervoerders om een lagere CO2-uitstoot van hun dieselmotoren te realiseren, waarbij tevens hun motoren schoner blijven dan bij traditionele diesel. Dat deze duurzaamheidswens zich ook vertaalt in meer afgezette liters HVO valt toe te schrijven aan de toename van het aanbod: er zijn meer stations die HVO aanbieden en er worden meer liters op de wereldmarkt geproduceerd. En omdat moderne dieselpersonenauto’s ook prima HVO kunnen tanken, stuwen vraag en aanbod elkaar op.”

Steeds vaker beschikbaar

Bij Tamoil, dat op zo’n zestig tankstations in het netwerk Neste MY Renewable diesel (HVO100) aanbiedt, zien ze ook een behoorlijke toename in de verkoop daarvan. Retail Manager Jeroen Buijk spreekt over een jaarlijkse groei van 50 tot 100 procent. “Je begint natuurlijk met maar vijf tot tien stations. We boren steeds nieuwe markten aan en hebben daardoor het aanbieden van het product in ons netwerk in rap tempo kunnen uitbreiden, dus de groei gaat nu steeds sneller. Als er in bepaalde hoek vraag ontstaat en we verkopen het daar nog niet, kijken we of we productwisselingen kunnen toepassen op het station of misschien zelfs wel een extra tank kunnen wegleggen om het product alsnog te leveren.”

GoodFuels Road & Rail, dat HVO aanbiedt bij onder andere tankstations, herkent de toename van het aantal verkochte liters eveneens. Volgens Jim Looise, die verantwoordelijk is voor de weg- en rail activiteiten van het bedrijf in Nederland, is daar een tweeledige verklaring voor: “Enerzijds is het product op steeds meer tankstations beschikbaar. Dat helpt bij het verlagen van de drempel voor bijvoorbeeld transporteurs om HVO te kunnen tanken. Ook transporteurs zonder homebased station kunnen we zo in de toekomst tevreden stellen. Anderzijds komt er vanuit ondernemers steeds meer vraag naar de brandstof.”

Prijsverschil als belemmering

Toch merkt Looise dat HVO onder zakelijke rijders nog niet heel breed omarmd wordt. Niet veel van hen kiezen namelijk vanuit een ‘intrinsieke motivatie’ voor HVO, stelt hij. Vooral omdat het prijsverschil met fossiele diesel nu relatief groot is. “Door de inflatie en de verhoogde energieprijzen is de stap voor veel bedrijven om over te stappen minder aantrekkelijk geworden. Daarnaast ontbreekt volgens Looise vaak de bekendheid van het product. Want hoewel het gros van de motoren er prima op functioneert, hebben bestuurders vaak geen weet van het bestaan van deze brandstof. “De groei zou veel forser kunnen zijn als ook de bekendheid en kennis uitgebreid wordt”, benadrukt hij.

Buijk erkent dat er een prijsverschil is tussen HVO100 en fossiele diesel, vanwege het feit dat grondstoffen van fossiele dieselproducten afkomstig zijn van een andere markt dan de grondstoffen van HVO-producten. “Ook bijvoorbeeld gemeentes en overheidsinstellingen moeten op budgetten letten. Het prijsverschil remt de groei natuurlijk wel wat, maar ook zij zien in dat verduurzaming soms met een prijskaartje komt. Daarnaast willen veel bedrijven hun ecologische voetafdruk hoe dan ook verlagen en volgen ze het goede voorbeeld van gemeenten om duurzamer te werken.”

Net als Looise, gelooft ook Buijk dat meer bekendheid van het product onder vooral mkb’ers maar ook onder particulieren een verdere groei van de verkoop kan stimuleren. “Als mensen op zoek gaan naar een duurzamere brandstof wordt bijna altijd naar elektrisch verwezen. Dat vinden wij prima, maar als bedrijven of particulieren nog goede dieselauto’s hebben, moet je de keuze maken tussen switchen naar elektrisch of het oprijden van de diesel met een duurzamer product erin. Die afweging wordt helaas nog niet altijd gemaakt.”

Groei in andere brandstoffen

HVO is niet de enige brandstof waarin MultiTankcard dit jaar een forse groei opmerkt. Ook het elektrisch laden laat onder zakelijke rijders behoorlijke stijgingen zien, blijkt uit de transactiegegevens. Tot en met augustus werd al 4 procent meer kWh stroom afgenomen ten opzichte van heel 2021. De groei komt dit jaar op deze manier uit op 56 procent. Het aantal laadsessies blijft wat achter en zal naar verwachting uitkomen op plus 48 procent. Dat laatste gebeurt onder invloed van nieuwe automodellen, die vaak grotere accu’s hebben.

Een andere duurzame brandstof waar MultiTankcard groei in constateert, is waterstof. Patrick Roozeman: “Vanuit een lage basis groeit H2 met 22 procent in volume (KG) en met 35 procent in aantal transacties. Op dit moment accepteren in Nederland elf stations met waterstof onze mobiliteitspas.”

 

Originele artikel