close login phone icon-mail piggy-bank team tandwiel settings succes icon-arrow icon-twitter icon-facebook alert icon-acceptatie icon-taxi icon-wasstraat icon-parking icon-plug icon-trein icon-search icon-tanken icon-aarde kaart icon-line-chart icon-team icon-chevron icon-olie icon-pech icon-overzicht icon-optimaalgemak

1. WAT IS QRID EN HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET QRID?

QRID is een handelsnaam van Multi Tank Card B.V. (MTc). MTc is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (2132 JE) Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, aan de Antareslaan 39, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34069864. MTc is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met: privacy@mtc.nl. Als u een algemene vraag heeft over de dienstverlening van QRID staat onze klantenservice u graag te woord: support@qridsolutions.com

2. OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op gebruikers van de QRID App.

3. WAARVOOR VERWERKT QRID UW PERSOONSGEGEVENS?

In onderstaand overzicht kunt u nalezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag.

Voor het aanmaken van een QRID Account verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, E-mailadres, Wachtwoord. Wettelijke Grondslag: Overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG)

Laadsessie Wanneer u uw auto oplaadt worden de volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam, E-mailadres, propositie, start- en eindtijd laadsessie, laadduur, aantal kWh geladen, prijs per kWh, starttarief, totaal aan kosten. Wettelijke Grondslag: Overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG)

Communicatie Wanneer u contact met ons opneemt verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, E-mailadres. Wettelijke grondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1 a AVG)

4. HOE VERLOOPT DE BETALING?

De betaling voor uw laadsessie verloopt via een Payment Service Provider (PSP). Welke dit is, leest u in de QRID App. De betaling verloopt buiten QRID om. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij deze betaling, kunt u contact opnemen met de PSP.

5. HOELANG BEWAART QRID MIJN GEGEVENS? 

QRID Account De gegevens worden na het beëindigen van het account binnen twee maanden verwijderd.

Laadsessie De gegevens van de laadsessie worden na het beëindigen van het account binnen twee maanden verwijderd. Er geldt voor QRID ten aanzien van consumenten geen wettelijke bewaartermijn. Voor naheffingen door de belastingdienst wordt u aangeraden om de administratie zelf 5 jaar te bewaren.

Communicatie Uw contactgegevens worden na het beëindigen van het account binnen twee maanden verwijderd.

6. ONTVANGERS (OVERIGE VERWERKINGEN)

Wanneer u uw auto oplaadt, worden uw laadgegevens gedeeld via de QRID App met de aanbieder van het laadpunt (Charge Point Operator) en de Locatiehouder. Zij hebben deze gegevens nodig om onderling met elkaar te kunnen verrekenen. De wettelijke grondslag voor deze verstrekking is artikel 6 lid 1 b AVG (overeenkomst). Wilt u weten hoe de aanbieder van het laadpunt en de locatiehouder omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact met hen op. Zij kunnen hier u nader over informeren. Wanneer u gebruik maakt van de QRID App vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats in de zin van artikel 22 AVG. Met de leveranciers die de QRID App mogelijk maken (bijvoorbeeld voor hosting en beheer) heeft QRID een verwerkersovereenkomst gesloten. Uw (persoons)gegevens worden niet buiten de EER/EU verwerkt.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als gebruiker van de QRID App heeft u een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die we van u gebruiken. U kunt bijvoorbeeld om inzage vragen in de persoonsgegevens die QRID van u verwerkt. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens naar u op te sturen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm of door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Ook is het zo dat als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, u elk moment kunt zeggen dat u dit niet meer wilt: u trekt dan uw toestemming in.

8. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

U kunt uw verzoek indienen bij QRID per mail via privacy@mtc.nl onder vermelding van ‘Privacy rechten QRID’. QRID beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. QRID informeert u binnen een maand na ontvangst van het verzoek over eventuele verlenging van de antwoordtermijn en de reden daarvan.

9. HEEFT QRID EEN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING AANGESTELD?

MTc heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld (FG) om MTc te helpen met de naleving van de AVG. Deze FG ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door QRID. U kunt contact opnemen met de FG via privacy@mtc.nl onder vermelding van ‘bericht voor FG’.

10. WAAR KUNT U UW KLACHT INDIENEN?

We hopen er in eerste instantie met u gewoon uit te komen, maar mocht dat niet lukken dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de klachtenregeling van de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij streven ernaar u hierover zo spoedig mogelijk te informeren. Deze privacyverklaring dateert van 5 september 2023.