close login phone icon-mail piggy-bank team tandwiel settings succes icon-arrow icon-twitter icon-facebook alert icon-acceptatie icon-taxi icon-wasstraat icon-parking icon-plug icon-trein icon-search icon-tanken icon-aarde kaart icon-line-chart icon-team icon-chevron icon-olie icon-pech icon-overzicht icon-optimaalgemak

Het wagenpark in het kort:

  • Het wagenpark behelst alle voertuigen die een onderneming bezit
  • De voertuigen in het wagenpark kun je kopen, leasen en poolen
  • Bij wagenparkbeheer komt veel kijken: veel bedrijven besteden dit uit
  • Veel wagenparken verkeren in een duurzaamheidstransitie

Wat is een wagenpark?

Het wagenpark is het geheel aan voertuigen van een onderneming. Sommige wagenparken bestaan uit enkele auto’s, bij een grote organisatie kan dat aantal al snel oplopen tot enkele duizenden. Veel bedrijven hebben een medewerker in dienst die het wagenparkbeheer erbij doet. Dat is niet altijd verstandig: bij efficiënt wagenparkbeheer komt veel kijken. Zeker voor grotere wagenparken is het verstandig een wagenparkbeheerder aan te stellen. Dit kan iemand zijn binnen de organisatie, maar je kunt er ook voor kiezen dit zogeheten fleetmanagement uit te besteden aan een externe partij of aan een leasemaatschappij die het totale beheer van het wagenpark voor haar rekening neemt.
 

Voertuigen in het wagenpark: kopen, leasen of poolen?

Voor de aanschaf van de wagens in het wagenpark zijn er drie mogelijkheden: kopen, leasen of poolen. Een voordeel van kopen is dat de onderneming direct de eigenaar is. De auto’s kunnen naar eigen smaak worden besteld en ingericht. Wel is er veel bedrijfskapitaal voor nodig. Dat is vaak voor grotere ondernemingen geen optie. De meeste ondernemers kiezen ervoor om hun wagenpark te leasen of te poolen - of een combinatie van beide. 

Wagenpark leasen: operational of financial lease

Bij leasen betaalt een onderneming een bedrag per maand om een voertuig te gebruiken. Er zijn twee smaken: financial lease en operational lease. Bij financial lease ben je direct economisch eigenaar van het voertuig en komen de wagens op de balans te staan. Wel blijven de wagens juridisch bezit van de leasemaatschappij totdat het contract afloopt of het aankoopbedrag is afbetaald. Operationele lease is te vergelijken met huur: alle kosten, zoals onderhoud en reparaties zijn voor de leasemaatschappij en het voertuig blijft eigendom van de leasemaatschappij. 
 

Duurzaam alternatief: poolen

Een derde optie is poolen. Een poolauto is een auto die je leaset van een leasemaatschappij en waar meerdere medewerkers gebruik van maken. Dit heeft financiële voordelen wanneer een bedrijf relatief weinig zakelijke ritten maakt. Hoe meer mensen deze auto pakken, hoe meer kosten je bespaart. Bovendien heb je minder parkeerplekken nodig dan bij ‘normale’ lease. Omdat poolauto’s efficiënt kunnen worden ingezet, is het vaak een goed middel om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verlagen. Een poolauto vermindert bovendien de administratieve rompslomp, want medewerkers rijden dan geen zakelijke kilometers meer in hun eigen privéauto. 

Wat is belangrijk voor een efficiënt wagenpark?

Een goede visie mag niet ontbreken. Deze heeft betrekking op efficiëntie, kostenbesparing en verduurzaming van het wagenpark. Dankzij deze pijlers blijft een wagenpark financieel gezond en kan het meegaan met de huidige ontwikkelingen. Ook de tevredenheid van de medewerkers verliest een deskundige wagenparkbeheerder niet uit het oog. Een heldere autoregeling kan hierbij helpen. Hierin staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Wagenparkbeheer: keuzes maken

Een wagenparkbeheerder moet nog meer ballen hooghouden. Daarbij spelen veel keuzes op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld over het type auto’s, planning en de gemaakte kosten. Ook de doorlopende taken zullen behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Denk aan het binnenkomen van offertes, facturen, bekeuringen, onderhoud, declaraties en het bijhouden van de ritten. Al deze taken samen zorgen ervoor dat gespecialiseerde kennis voor een succesvol wagenparkbeheer vereist is.

Verduurzaming speelt grote rol voor wagenpark

Nederland zit in een duurzaamheidstransitie. Zo wil de overheid dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Een duurzaam, maar ambitieus plan. Aan de wagenparkbeheerder de taak om deze ambitie in het wagenpark door te voeren. Dat kan op verschillende manieren. Eén daarvan is door benzine- en dieselauto’s te vervangen door elektrische wagens. Of zelfs te kijken naar elektrische (brom)fietsen, zoals de speed pedelec. Ook een mobiliteitsbudget kan bijdragen aan een beter milieu. Hierbij hebben medewerkers een vast potje per maand dat zij aan vervoer kunnen besteden.
 

MultiTankcard: mobiliteit op één platform

MultiTankcard biedt bedrijven optimaal beheer- en gebruiksgemak met alle kosten in één overzicht. Met de pas kunnen werknemers overal tanken, elektrisch laden, parkeren of de trein pakken. Interesse in de mogelijkheden voor uw klanten of medewerkers? Neem contact op met sales@mtc.nl of bel naar 023-5620988.